Ansökningsbestämmelser

Enligt Helge Ax:son Johnsons testamente 1941-04-03 lämnar stiftelsen bidrag till ändamål som preciseras under länkarna längre ner.
Du kan mellan 1 december och 1 februari skriva ut PM med särskilda bestämmelser för erhållande av bidrag från HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE. För att kunna hämta denna PM måste programmet Acrobat Reader finnas på din dator. Om du inte har det kan det laddas ner >> här
Viktigt! Läs igenom denna PM mycket noggrant och var omsorgsfull med att kontrollera att du verkligen
  1. lämnar alla de uppgifter och
  2. bifogar alla de dokument,
som enligt PM och ”Ansökan om bidrag” krävs för en godtagbar ansökan.
Ett förvånande stort antal av de ansökningar stiftelsen får är bristfälliga. För styrelsen är det varje år lika ledsamt att av den orsaken behöva avslå ansökningar, som, om de hade gjorts med omsorg, sannolikt skulle ha kunnat få bidrag. Konkurrensen inom de olika bidragsgrupperna är hård och ofullständiga ansökningar måste därför avslås.
På senare tid har vi noterat att en del sökande vägrar att lämna uppgifter om inkomst- och förmögenhetsförhållanden. Istället för att besvara frågan skriver de ”ej relevant” eller ”behövs ej” eller något liknande. Den uppgiften är emellertid ett krav och den som inte besvarar frågan missar alltså chansen att eventuellt få bidrag.