Ansökningsblankett

Ansökan om bidrag

    Ansökan skall i komplett skick finnas hos stiftelsen senast den 1 februari.
    Ansökningsblankett och PM är tillgänglig under tiden 1 december – 1 februari.
    Blanketten kan ifyllas direkt från din dator.
    Ifylld blankett skrivs ut och skickas in underskriven till stiftelsen.
    För att kunna fylla i ansökningsblanketten så måste programmet Acrobat Reader
    finnas på din dator. Om du inte har det kan det laddas ner >> här