Helgepriset

 

Är ett nyinstiftat pris/stipendium med syfte att belöna insatser/initiativ på skol-, undervisnings- och utbildningsområdet i form av fyra stipendier, ett för förskolan, två för grundskolan och ett för gymnasieskolan/vuxenundervisningen.

Stipendiet kan sökas av enskilda lärare eller av mindre grupper lärare/förskollärare som vill pröva, utvärdera och/eller dokumentera pedagogiskt utvecklingsarbete baserat på forskning och beprövad erfarenhet i syfte att förbättra undervisningen, höja kunskapsnivån och sprida framgångsrika modeller.

Varje stipendium är på 125.000 kronor och ansökningstiden går ut den 1 februari.

Ansökan skall göras på särskild ansökningsblankett. Kan hämtas fr.o.m. den 1 december.