Stiftelsens Ändamål

Helge Ax:son Johnsons stiftelse har till ändamål
 
  • att utöva välgörenhet,
  • att stödja litterär och konstnärlig verksamhet,
  • att främja vetenskaplig forskning samt
  • att understödja undervisnings- och studieverksamhet i landet.
Bidrag för dessa ändamål utbetalas en gång årligen kring donatorns födelsedag den 22 juni.