Ansökan

Allmänt om ansökningssystemet

OBS! Ansökningar kan enbart lämnas in digitalt. Ansökningar per post beaktas inte.

Ansökningssystemet är öppet för ansökningar 1 december – 1 februari.

 

  • För varje ansökan ska en person vara huvudansvarig (sökanden) och företräda projektet i alla kontakter med stiftelsen.
  • Du kan fylla i de olika delarna i ansökan i valfri ordning.
  • I högerspalt finns ofta kortare anvisningar eller en informationsknapp.
  • Alla fält som är märkta med en asterisk (*) är obligatoriska och måste fyllas i för att ansökan ska kunna skickas in.
  • Alla uppgifter som fylls i sparas när du byter sida. Det gäller alla sidor förutom de där knappar för “Spara” eller “Skapa” finns.
  • Om du inte har arbetat i systemet på 60 minuter blir du automatisk utloggad. Då går uppgifterna på den aktuella sidan förlorade.
  • Använd enbart systemets egna knappar: “Tillbaka”, “Skapa”, “Spara”, “Återgå” etc. för att navigera – inte webbläsarens framåt- eller tillbaka-knappar.

Skicka in ansökan

Skicka ansökan genom att klicka på ansökans diarienummer och sedan på “Skicka in”. Om alla obligatoriska uppgifter har fyllts i accepteras ansökan och en bekräftelse skickas till din e-postadress.

Uppdatera/ändra ansökan

Fram till deadline kan du ändra en inskickad ansökan genom att återta den ursprungliga ansökan. Återta ansökan genom att klicka på ansökans diarienummer och sedan på “Återta”. Observera att ansökan då måste skickas in på nytt. Endast den sist inskickade versionen finns kvar i systemet.

Radera ansökningar som du väljer att inte skicka in. Det gör du genom att klicka på “Radera”. Ej inskickade eller ofullständiga ansökningar raderas ur systemet efter deadline.

Gå till ansökningssystemet