Utdelning

Utdelning av bidrag äger rum kring donators födelsedag den 22 juni varje år.
Utbetalning sker den 22 juni. Infaller den 22 på en lördag eller söndag sker utbetalningen påföljande vardag.
Beloppet erhålls genom utbetalning till uppgivet bankkonto.
Besked om vilka som erhållit bidrag lämnas i brev via e-mail.
Besked lämnas även vid ej beviljade ansökningar.