Utdelning

Utdelning av bidrag äger rum kring donators födelsedag den 22 juni varje år.
Beloppet erhålls genom utbetalning till uppgivet bankkonto eller bankavi.
Besked om vilka som erhållit bidrag lämnas i brev via e-mail.
Sökande vars ansökan inte beviljats erhåller inte något meddelande härom.