Helge Ax:son Johnsons stiftelse har till ändamål

- att utöva välgörenhet,
- att stödja litterär och konstnärlig verksamhet,
- att främja vetenskaplig forskning samt
- att understödja undervisnings- och studieverksamhet i landet.

Bidrag för dessa ändamål utbetalas en gång årligen kring donatorns födelsedag den 22 juni.
Ansökningsperiod 1 december – 1 februari

Copyright (c)
2020 HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Stiftelsens sekreteriat:
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
Box 55654
102 15 Stockholm
Besöksadress: Floragatan 4 C