PRISTAGARE HELGEPRISET 2017


Kategori A (förskolan)
Jessica Ekberg och Monica Lång (Karlstad)
Arbete med bokstäver och ljud
Kandidaterna visar med sitt projekt hur man på ett framgångsrikt sätt kan lära elever att läsa genom att lära dem mer om bokstäver och väcka deras nyfikenhet till att ljuda ihop ord. Arbetssättet har också ökat motivationen och kreativiteten hos pedagogerna. Kandidaterna har presenterat sitt bokstavsarbete i bland annat tidningen Förskolan vilket ledde till att pedagoger runt om i landet ville veta mer om detta spännande arbetssätt. Kandidaterna vill nu sprida modellen i form av en bok. Projektet har stark anknytning till läroplanen och inspirerar barnen/eleverna till nyfikenhet och kunskap. Arbetssättet har goda förutsättningar att spridas för att komma till nytta i förskoleklassverksamhet i landet.
 
Kategori B (årskurs 1-6)
Patricia Hont (Stockholm)
Matematik
På senare år har stort fokus legat på att svenska elever behöver höja sina kunskaper i matematik. Kandidatens projekt syftar till just detta – att stärka elevernas kunskaper i ämnet. Projektet handlar om att genom pedagogiska filmer kartlägga, behandla och förklara, utifrån forskning och beprövad erfarenhet, de vanligaste missuppfattningarna som förekommer bland elever i åk 4-6 i ämnet matematik. I dag saknas det helt den typen av pedagogiska kostnadsfria filmer på svenska för elever i mellanstadiet. Den sökande har en tydlig plan och mål för projektet. Det projekt som man vill förverkliga har också mycket goda förutsättningar att spridas för att komma till nytta i matematikundervisningen i Sverige.
 
Kategori C (årskurs 7-9)
Lotta Hambraeus (Täby)
Särbegåvade elever
Även om det i Sverige har bedrivits forskning om särskilt begåvade elever (särbegåvade elever) sedan 1997, är kunskapen om dessa elever i skolan fortsatt eftersatt. Det är först 2010 som det skrevs i skollagen att skolan måste ta hänsyn till de elever som lätt når kunskapskraven. Kandidaten som är förstelärare och har doktorerat i kemi söker stipendium för att utveckla en portal vars syfte är att stödja landets lärare i deras arbete med särskilt begåvade elever. Det verktyg hon vill skapa har stor potential att öka och sprida kunskap om särbegåvade elever, men framförallt ge lärare runt om i Sverige konkreta verktyg och förslag på uppgifter att använda i arbetet att stimulera dessa elever. Den absolut starkaste kandidaten till Helgepriset i kategori C.
 
Kategori D (gymnasieskolan/vuxenutbildningen)
Martin Söderblom (Stockholm)
Digital handbok, speldesign
Kandidaten arbetar som speldesignslärare. Dataspel har blivit en viktig del av många ungdomars liv och intresset för datorspel i undervisningen har ökat kraftigt. Trots det är det ont om bra kurslitteratur. Kandidaten vill dokumentera sin undervisning och skapa en digital handbok som kan fungera som en introduktion till speldesign för bildpedagoger. Handboken ska tillhandahållas kostnadsfritt via en webbportal. Varje moment kopplas till gymnasiekurser och betygskriterier, med förslag på ämnesövergripande samarbeten. Målet är att lyfta fram spel som ett modernt och kreativt sätt att jobba i klassrummet och att fler ska få tillgång till dessa verktyg i sin undervisning. På längre sikt vill kandidaten skapa även en tryckt lärobok, som komplement till webbportalen.

Copyright (c)
2023 HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Postadress till Stiftelsen:

Handelsbanken Stiftelsetjänst
Att: Helge Ax:son Johnsons stiftelse
106 70 Stockholm
Kansli: 08-701 14 30
Fastighetsskötare: 070-662 05 05