REDOGÖRELSE

SKALL GÖRAS ELEKTRONISKT VIA ANSÖKNINGSSYSTEMET: Login (standford.se)

Den som kommit i åtnjutande av bidrag skall till senast den 31 december året efter projektets slutdatum till stiftelsen avge redogörelse;

1. Välj ansökan du vill redogöra för.

2. Redogörelse över vunna resultat som beskriver ändamålet och redovisning av medlens användning (skicka inte in kvitton, gör en uppställning).

3. Bifoga relevanta bilder, material, dokument, länkar (följ anvisningarna hur man komprimerar olika filtyper till PDF), frivilligt.
Om bidrag lämnats till kurser skall betyg/intyg efter avslutad kurs alltid lämnas, obligatoriskt.

Det är viktigt att redovisning och redogörelse inges inom utsatt tidsram. Varje år går många sökande miste om bidrag beroende på att tidigare bidrag ej redovisats i tid. Styrelsen kan, om sökande i skriftlig ansökan anför godtagbara skäl, medge uppskov med ingivandet av redogörelse.

Copyright (c)
2023 HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Postadress till Stiftelsen:

Handelsbanken Stiftelsetjänst
Att: Helge Ax:son Johnsons stiftelse
106 70 Stockholm
Fastighetsskötare: 070-662 05 05