Allmänna krav

Bidrag kan sökas av
- enskild person som är svensk medborgare eller har anknytning till Sverige, svensk institution eller skola,
- svenska stiftelser, institutioner, föreningar och sammanslutningar.

Bidrag lämnas inte
- för tid som infaller före den 22 juni ansökningsåret
- för byggnadskostnader
- för dansutbildning
- till skolor/förskolor
- för medicinsk forskning/projekt
- om redogörelse för tidigare beviljad bidrag inte inkommit inom angiven tid

Copyright (c)
2023 HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Postadress till Stiftelsen:

Handelsbanken Stiftelsetjänst
Att: Helge Ax:son Johnsons stiftelse
106 70 Stockholm
Telefon: 08-701 14 30