Allmänna krav

Bidrag kan sökas av
- enskild person som är svensk medborgare eller har anknytning till Sverige, svensk institution eller skola,
- svenska stiftelser, institutioner, föreningar och sammanslutningar.

Bidrag lämnas inte
- för tid som infaller före den 22 juni ansökningsåret
- för byggnadskostnader
- för dansutbildning
- till skolor/förskolor
- för medicinsk forskning/projekt
- om redogörelse för tidigare beviljad bidrag inte inkommit inom angiven tid

Copyright (c)
2020 HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Stiftelsens sekreteriat:
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
Box 55654
102 15 Stockholm
Besöksadress: Floragatan 4 C