PRISTAGARE HELGEPRISET 2015


Anton Fagergren (Västerås) i kategori A (förskolan) för digitalt lärande inom förskoleverksamheten i Västerås stad, ge ett nytt redskap för pedagoger att använda för dokumentation, planeringen, uppföljning och utvärdering.

Christina Eklund (Uppsala) i kategori B (åk 1-6) för att skriva en metodhandbok, pedagogiskt stöd för elever med förvärvad hjärnskada.

Per Berggren och Maria Lindroth (Stockholm) i kategori C (åk 7-9) för att bygga upp en webbaserad portal i matematik för att hjälpa lärare vid bedömning, lektionsplanering och ge inspiration till en variationsrik undervisning.

Annika Nilsson och Lena Winqvist (Lund/Lomma) i kategori D (gymnasieskolan/vuxenutbildningen) för att skriva en lärobok för kursen Svenska 2, boken ska ge eleven verktyg för att klara kursen och ge läraren allt material som behövs för att leda eleverna genom kursen.

Copyright (c)
2023 HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE

Postadress till Stiftelsen:

Handelsbanken Stiftelsetjänst
Att: Helge Ax:son Johnsons stiftelse
106 70 Stockholm
Kansli: 08-701 14 30
Fastighetsskötare: 070-662 05 05